HjemSkule og utdanningFerie og fridagar

Ferie og fridagar

Barnehage og skulerute 2023 - 2024

Trykk her for å opne barnehage- og skulerute 2023 - 2024 (PDF)

Litt meir informasjon knytt til barnehage- og skuleruta:

Skule:

 • Første skuledag etter sommarferien - 17. august 2023
 • Skulen har utviklingsdagar 14. - 16. august, 17. nov, 2. jan. og 2. april elevane har fri
 • Elevfrie dagar elles er markert grøn i oversikta
 • Siste skuledag før sommarferien - 20. juni 2024

SFO:

 • Første dag i SFO etter ferie er 31. juli, og siste dag før ferie er 28. juni
 • SFO er ope i haust- og vinterferie
 • SFO er stengt følgjande dagar jule- og påskeferie 27. - 29. des. - 2. jan. og 25. - 27. mars
 • SFO er stengt i høve utviklingsdagar 14. aug, 17. nov, 2. jan., 2. april og 10. mai

Barnehage:

 • Ein av av barnehagane har ferieope i sommarferien, romjula og påsken (ikkje raude dagar)
 • Barnehagane er stengt i høve utviklingsdagar 14. aug, 17. nov, 2. jan., 2. april og 10. mai
 • Nytt barnehageår for nye barn startar 7. august 2023
Barnehage- og skulerute 2024 - 2025

Trykk her for å opne barnehage- og skulerute 2024 - 2025 (PDF)

Skule:

 • Skulen har utviklingsdagar 12. - 14. august, 15. nov., 2. jan. og 17. mars og elevane har fri - Elevfrie dagar elles er markert grøn i oversikta
 • Første skuledag etter sommarferien 15. august. 2024
 • Siste skuledag før sommarferien - 20. juni 2025

SFO:

 • Første dag i SFO etter ferie er 29. juli, og siste dag før ferie er 4. juli
 • SFO er ope i haust- og vinterferie
 • SFO er stengt i følgjande dagar i jule- og påskeferie 27. - 31. des. - 2. jan. og 14. - 21. april
 • SFO er stengt i høve utviklingsdagar 12. aug, 15. nov, 2. jan., 17. mars og 30. mai

Barnehage:

 • Ein av barnehagane har ferieope i sommarferien, romjula og påsken (ikkje raude dagar)
 • Barnehagane er stengt i høve utviklingsdagar 12. aug, 15. nov, 2. jan., 17. mars og 30. mai
 • Nytt barnehageår for nye born startar 5. august 2024

Sist oppdatert: 06.03.2024
Publisert: 23.05.2018