HeimSkule og utdanningVaksdal skule 2020 - 2022

Vaksdal skule 2020 - 2022

Innskriving til skuleåret 2021-2022

Borna frå Vaksdal og Stanghelle vil få invitasjon frå rektor Monika Antun.

Informasjon om trinn, grupper og kontaktlærar 2020 - 2021

Hei føresette og elevar på Stanghelle og Vaksdal skule. 

Neste år blir vi ein skule, og vil vere om lag 170 elevar.

Nokon trinn vil bli ein klasse, mens andre vil vere ein A og ein B. Erfaringane frå Stanghelle-Dale er at dei trinna som er blanda mellom skulekretsane, opplever at vennskap lettare går på tvers. Denne erfaringa har eg teke med meg, slik at dei gruppene som er ein A og ein B vil vi blande elevar frå Vaksdal og Stanghelle. Unntak for dette er 1.trinn.  Under ser de kven som blir kontaktlærarar i dei ulike gruppene.

 

Kontaktlærar

1A

Sissel Tvenge Olsnes

1B

Marit Herfindal

2

Tove Mette Amundsen

3

Joyce Reni Nilsen

4A

Anne Kristin S Furubotn

4B

Anita Lind Johansen

5A

Arne R Sandven

5B

Svein-Ingvar Elvik

6A

Karen Storesund Nilsen

6B

Marianne Foss Borge

7

Sara L Dale og Stine Marie Sæterdal

Andre erfaringar vi har gjort no på begge skulane, er å ha delte friminutt. Dette ser vi er svært positivt, så eg vil organisere skuledagen slik at 1.-4.trinn har friminutt for seg, og 5.-7.trinn for seg. 

Til sist har eg lyst å orientere om at administrasjonen vil ha ei ny organisering frå hausten av. I tillegg til rektor så skal vi ha to Teamleiarar som begge har 50% av stillinga si til administrasjon og leiing. Dei to Teamleiarane er Kari Vaksdal Faugstad og Agnetha Olsen Brekkhus.

Me gler oss til nytt og spanande skuleår!

Med helsing Monika Antun,
Rektor

Skuleskyss

Vi skal ha klart busslister kven som skal reise med kva buss i god tid før skulestart.

Elevane treng ikkje busskort for skuleskyssen. 

Morgon (alle dagar):

07.40 - Buss frå Stavenes via -Sandvik-Langhelle-Bogo. (Både barnetrinn og ungdomstrinnselevar.) Bussen kjører til Stanghelle skule før den fortset til ungdomsskulen.

07.40 - Buss frå SFO Jamne, er på senteret 0750 («SFO-bussen», i hovudsak 1- 4.trinn).
07.50 - Buss frå senteret 07.50 (i hovudsak mellomtrinn).

Skuleslutt - retur frå Stanghelle:

 

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1-2.trinn

13.10

13.10

11.45

13.10

13.10

3-4.trinn

14.25

13.10

13.10

13.10

13.10

5-7.trinn

14.25

14.25

13.10

14.25

14.25

SFO

SFO Vaksdal vil i byggjeperioden vere i den tidlegare barnehagen på Jamne. Bussen vil hente og bringe borna til og frå Jamne SFO.
 
Søknadsfristen for å søke SFO er 1.april. Om du har spørsmål til søknadsprosessen kan du ta kontakt med SFO-leiar Jenni Haugland eller SFO-leiar Ingvild Lekve. 

Av omsyn til morgonskyss til Stanghelle vil ordinær opningstid på SFO Jamne vere frå  kl 07.15. til kl 16.00. Søknadar om utvida tid morgon eller ettermiddag gjer du i forbindelse med SFO-søknad.

 

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1.-2.trinn

1325-1600

1325-1600

1200-1600

1325-1600

1325-1600

3.-4.trinn

1440-1600

1325-1600

1325-1600

1325-1600

1325-1600

Klassar og lærarar

Tilsette som i dag arbeider ved Vaksdal skule vil frå hausten arbeide ved Stanghelle skule. Monika Antun vil vere rektor for heile skulen. Me arbeider no med å fastsetje klassedelinga og kontaktlærarkabalen for neste skuleår. Dette vil vere på plass i god tid før sommarferien.  

Kontaktinformasjon

Rektor Monika Antun

SFO

Jenni Haugland

 

 

Kontaktlærar

1A

Sissel Tvenge Olsnes

1B

Marit Herfindal

2

Tove Mette Amundsen

3

Joyce Reni Nilsen

4A

Anne Kristin S Furubotn

4B

Anita Lind Johansen

5A

Arne R Sandven

5B

Svein-Ingvar Elvik

6A

Karen Storesund Nilsen

6B

Marianne Foss Borge

7

Sara L Dale og Stine Marie Sæterdal


Sist oppdatert: 12.01.2022
Publisert: 10.03.2020