Feilmelding

Ved akutte feil på dagtid, trykk her for kontaktinformasjon

Ved akutte feil utanom arbeidstid

Ring vakttelefon for vatn og avlaup - 959 87 655 

Melde feil på veglys

Ser du feil på veglys ber vi om at du melder frå til BKK:  https://www.bkk.no/veilys

Feilmelding 

Veit du om feil og manglar om tilhøve som gjeld veg, vatn, avløp, renovasjon og kommunale bygg? Meld inn på denne sida.

I kartet kan du sjå kva feil som er meldt. Du treng ikkje å registrere feilen ein gong til. Informasjon om deg som meldar vil ikkje vere synleg for andre enn dei som skal behandle saka.

 

 


Sist oppdatert: 10.01.2020
Publisert: 02.07.2018