Barn og unge

Bilete av barn på Stanghelle skule

Gode tilbod til barn og unge

Har du planar om å flytte til Vaksdal og har barn i barnehagealder? Me har kanskje ledig barnehageplass! Ta kontakt med einingsleiar Gunn Elisabeth Melgård Aase på tlf. 412 33 585.