Stanghelle skule

Stanghelle skule ligg flott til med eit uteområde som invitera til aktivitet.

Bilete av elevar og lærar på Stanghelle skule.

Stanghelle skule er ein fådelt barneskule med om lag 80 elevar. Trivsel og tryggleik for alle elevane er viktig for skulen og me arbeider for å gjere kvarandre gode.

Uteområdet til skulen er fint opparbeida med kunstgrasbane, ballbinge, skate-rampe, skogsområde, sandvolleybane, grillplass og fleire leikeapparat. Her er store og små i aktivitet til langt på kveld. Det er store moglegheiter for bruk av naturområda rundt skulen.

Trykk her for å finne kontaktinformasjon til Stanghelle skule.Publisert: 22.11.2021     Sist oppdatert: 06.06.2023