Vaksdal skule

Vaksdal skule ligg sentralt på Vaksdal med nydeleg utsikt over Sørfjorden.

Dronebilete av Vaksdal skule tatt av Rune Langeland

Vaksdal skule stod ferdig til skulestart hausten 2022.

Vaksdal skule er ein fådelt barneskule med om lag 95 elevar. Skulen satsar på samarbeidslæring i aldersblanda grupper både i skule og sfo.

Skulen ligg høgt i bygda, med nydeleg utsikt mot Osterøy og Veafjorden. Eit heilt unikt uteområde som aktiviserer små og store, gjer Vaksdal skule til ein naturleg samlingsplass.

 Trykk her for å finne kontaktinfomasjon til Vaksdal skule.

Foto: Rune LangelandPublisert: 22.11.2021     Sist oppdatert: 30.01.2024