Fritid i Vaksdal

Bilete av gul båt på vatnet

Bur du i Vaksdal har du mange mogelegheiter til ei aktiv fritid. I tillegg til den flotte naturen me har her på vestlandet kan du engasjere deg i eit eller fleire lag og organisasjonar.

Trykk her for å få ei oversikt over kva du finn av fritidstilbod i kommunen.

Foto: Brith KydlandPublisert: 21.02.2022     Sist oppdatert: 22.02.2022