Stamnes

Bilete av barn på brua ved Stamnes oppveksttun

Stamnes er ei langstrakt bygd som strekker seg frå Dæmring til Kaland.

Bygda har Joker-butikk i eigen regi, og eit rikt organisasjons- og kulturliv.

Skipshelleren er tusenårsstaden i Vaksdal kommune, og eit flott turområde for born. Kvar vår får skuleklassar i fylket omvisning her. 

Trykk her for å sjå fim frå Skipshelleren på Straume.Publisert: 22.11.2021     Sist oppdatert: 22.02.2022