Andre lag og organisasjonar

Vaksdal kommune har eit rikt, variert og aktivt lag- og organisasjonsliv som alle er velkomen til å ta del i.

Bilete fra dugnadsarbeid i Agnavika på Stanghelle