Ungdomsklubbar

Bilete av styret i Dale ungdomsklubb

Ungdommane i Vaksdal tek aktiv del i å skapa seg ei positiv fritid gjennom ungdomsklubbane.

Det er eigne ungdomsklubbar på Vaksdal, Stanghelle, Dale og Stamnes. 

Ungdomsklubbane jobbar saman og har ei eiga side på Facebook der dei annonsera ulike arrangementa sine.

Trykk her for å kome til Facebooksida til ungdomsklubbane i Vaksdal

Bilete: Styret i Dale ungdomsklubbPublisert: 30.11.2021     Sist oppdatert: 23.02.2022