Vossebana og E 16 Arna-Stanghelle

Ny raskare og tryggare veg- og jernbane mellom Arna og Stanghelle.

Bilete av konduktør og passasjer ombord i toget

Arbeidet med ny veg og bane med tunnelprosjektet K5 skal etter planen starte opp i kommunen vår om 5-6 år. Prosjektet er venta å vera ferdig i 2033. Dette tyder at store delar av veg og bane i framtida vil gå i tunnel gjennom kommunen vår. Dette er den tryggaste måten å reise på i vårt terreng, og Vaksdal kommune ser fram til at prosjektet skal starte opp. I samband med prosjektet vert det mange arbeidsplassar knytt til anleggsverksemd i kommunen, og det vil vera behov for servicetenester knytt til dette. Det finst store mogelegheiter for både gründerar og investorar når eit milliardprosjekt vert realisert.

Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen om å bygge sikrare og raskare veg- og banetrase mellom Bergen og Voss. Forventa byggestart er 2024.

Trykk her så kjem du til prosjektsida til Statens vegvesen.

 Bilete: VYPublisert: 30.11.2021     Sist oppdatert: 22.02.2022