HeimOm kommunenKommunedirektøren sin vekeplan

Kommunedirektøren sin vekeplan

Mandag 14.juni

12.00 Regionrådsmøte, Region Nordhordland. Nordhordland helsehus.

Tirsdag 15.juni

10.00 Kommunestyre. Vaksdal. Samfunnsalen.

Onsdag 16.juni

11.00 Samsnakk HR, Vaksdal. Teams.
12.00 Oppfølging melding om forureining. Teams.
15.00 Leiarsamling. Bergen

Torsdag 17.juni

11.00 Samarbeidsmøte Vaksdal kyrkjelege fellesråd og Vaksdal kommune.
13.20 Kommunemøte – fast møte om koronavirusutbrotet med Statsforvaltaren, helseføretaka og fylkeskommunen m.fl. Teams
14.30 KKL. Teams

Fredag 18.juni

10.00 Styringsgruppemøte utviklingsprosjekt NAV region Voss/Hardanger. Teams.
12.00 Møte med Statsforvaltar. Heradshuset.

Mandag 21.juni

Fridag. Åremålsdag.


Sist oppdatert: 13.06.2021
Publisert: 03.01.2020