HeimOm kommunenKommunedirektøren sin vekeplan

Kommunedirektøren sin vekeplan

Veke 26 - 2021

Mandag 28.juni

09.00 Møte med innbyggjar. Heradshuset.
12.00 Oppgåvedeling / fullmakter / attestasjonar etter 01.08.21. Heradshuset.

Tirsdag 29.juni

10.00 Kommunikasjon og organisasjon etter 01.08.21. Heradshuset.

Onsdag 30.juni

Heimekontor

Torsdag 1.juli

13.20 Kommunemøte – fast møte om koronavirusutbrotet med Statsforvaltaren, helseføretaka og fylkeskommunen m.fl. Teams

Fredag 2.juli

Heimekontor

 

Veke 27 – 2021

Mandag 5.juli

10.00 Synfaring. Kalandsklubben

Tirsdag 6.juli

Heimekontor

Onsdag 7.juli

10.00 Oppfølging advokat eigedom. Bergen


Veke 28, 29, 30 og 31, ferie
( 12.07 – 06.08 )

Kommunedirektør kan kontaktast på mail, atle.fasteland@vaksdal.kommune.no eller mobil 995 64 610.

Ansvarleg administrativ leiar:

Vekene 28 og 29
Randi Pedersen, mobil 907 71 461

Vekene 30 og 31
Åse Elin Myking, mobil 957 80 377

 

Kommunedirektøren ynskjer alle ein god sommar !


Sist oppdatert: 28.06.2021
Publisert: 03.01.2020