HjemOm kommunenOrganisasjon

Organisasjon

Vaksdal kommune har ein to-nivåmodell, eit strategisk leiarnivå, og eit operativt nivå.

  • Strategisk nivå er kommunedirektør, tre kommunalsjefar og to stabsleiarar.
  • Operativt nivå er samla under tre tenesteområde:
    • Helse og meistring
    • Oppvekst og kultur
    • Digitalisering, innovasjon og samfunn

Delegeringa er frå kommunedirektør til einingsleiarane. Einingsleiarane rapporterer til kommunedirektør eller kommunalsjef.

Kommunedirektør

Atle Fasteland

Kommunedirektør

atle.fasteland@vaksdal.kommune.no

995 64 610

Kommunalsjefar
Ann Kristin Bolstad

Kommunalsjef, oppvekst og kultur

ann.kristin.bolstad@vaksdal.kommune.no

977 59 760

 

Solrun Hauglum

Kommunalsjef helse og meistring

solrun.hauglum@vaksdal.kommune.no

488 80 358

 

Åse Elin Myking

Kommunalsjef Digitalisering, innovasjon og samfunn (DIS)

ase.elin.myking@vaksdal.kommune.no

957 80 377

Stabsleiarar

 

Truls Morten Kaland

Stabsleiar økonomi og verksemdstyring

truls.morten.kaland@vaksdal.kommune.no

412 54 022

 

Randi Solveig Pedersen

Stabsleiar HR, organisasjonsutvikling og innbyggarservice

randi.solveig.pedersen@vaksdal.kommune.no

907 71 461

Einingsleiarar
Jill Bru Johansen

Einingsleiar skule

Jill.Johansen@vaksdal.kommune.no

453 76 534

Gunn Elisabeth M. Aase

Einingsleiar barnehage, kultur og inkludering

Gunn.Melgard.Aase@vaksdal.kommune.no

412 33 585

Einingsleiar samfunn - Arnljot Pamer

Telefon: 465 06 746

Einingsleiar helse - Kenneth Vik

Telefon: 958 40 164


Sist oppdatert: 28.05.2024
Publisert: 08.08.2023