HjemOm kommunenSlik er vi organisert

Slik er vi organisert

Organisasjon

Vaksdal kommune har ein to-nivåmodell, med eit strategisk leiarnivå inklusiv stab, og eit operativt nivå.

  • Strategisk nivå er kommunedirektør, tre kommunalsjefar og to stabsleiarar.
  • Operativt nivå er samla under tre tenesteområde:
    • Helse og meistring
    • Oppvekst og kultur
    • Digitalisering, innovasjon og samfunn

Delegeringa er frå kommunedirektør til einingsleiarane. Einingsleiarane rapporterer til kommunedirektør eller kommunalsjef.

Kommunedirektør

 Atle Fasteland

 Atle Fasteland

Mobil: 995 64 610

E-post: atle.fasteland@vaksdal.kommune.no

Kommunalsjefar

Digitalisering, innovasjon og samfunn

Åse Elin Myking

Åse Elin Myking

Mobil:  957 80 377

E-post: ase.elin.myking@vaksdal.kommune.no

Helse og meistring

Solrun Hauglum

Solrun Hauglum

Mobil: 488 80 358

E-post: solrun.hauglum@vaksdal.kommune.no

Oppvekst og kultur

Ann Kristin Bolstad

Ann Kristin Bolstad

Mobil: 977 59 760

E-post: ann.kristin.bolstad@vaksdal.kommune.no

Stabsleiarar

HR, organisasjonsutvikling og innbyggjarservice

Randi Solveig Pedersen

Randi Solveig Pedersen

Mobil: 907 71 461

E-post: randi.solveig.pedersen@vaksdal.kommune.no

Økonomi og verksemdstyring

Kenneth Stokke

Mobil: 908 40 932

E-post: kenneth.stokke@vaksdal.kommune.no

Einingsleiarar

Einingsleiar barnehage, kultur og inkludering

Gunn Elisabeth M. Aase

Mobil: 412 33 585

E-post: Gunn.Melgard.Aase@vaksdal.kommune.no

Einingsleiar skule

Jill Bru Johansen

Mobil 453 76 534

E-post: Jill.Johansen@vaksdal.kommune.no

Einingsleiar helse og meistring

 

Sigrunn Stamnes Vik

Mobil: 958 18 012

E-post: sigrunn.stamnes.vik@vaksdal.kommune.no

Einingsleiar samfunn

Kontakt kommunalsjef Åse Elin Myking

Organisasjonsnummer

961 821 967

Kommunenummer

Frå 1. januar 2020: 4628


Sist oppdatert: 23.08.2018
Publisert: 23.08.2018