Om prosjektet

Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen om å bygge sikrare og raskare veg- og banetrase mellom Bergen og Voss.

Les meir om prosjektet 

I desember 2021 vart reguleringsplanen oversendt Samferdselsdepartementet. Prosjektet håpar på godkjenning frå departementet i januar/ februar. Trykk her for å lese denne saka hos Statens vegvesen.

 

Trykk her for å komme til sida om folkemøte (august 2021)

Trykk her for å sjå kartforteljing/ video over traséen

Trykk her for å komme til sida om reguleringsplan og høyring.

Trykk her for å komme til prosjektet på Statens vegvesen sine nettsider

Trykk her for å komme til prosjektet på Bane Nor sine nettsider.  


Sist oppdatert: 11.01.2022
Publisert: 12.07.2018