Idrettslag og -anlegg

Idrettslaga i Vaksdal er den største møteplassen for innbyggjarane i kommunen.

Lagbilete av jenter 10 Stanghelle-Dale

Me har gode og velfungerande idrettslag i alle bygdene med omlag 1600 medlemmar.

Vaksdal idrettsråd

Vaksdal idrettsråd er ein paraplyorganisasjon for alle idrettsorganisasjonane i kommunen. 

Ta kontakt med styremedlem Knut Trefall om du lurar på noko.

Telefon: 957 86 444

Idrettslag

Her finn du lenkjer til idrettslaga i kommunen

Idrettsanlegg

Her finn du oversikt og lenkjer til idrettsanlegga i VaksdalPublisert: 12.10.2021     Sist oppdatert: 20.02.2024